Wie wij zijn/praktijkschool en gezondheidspost

Onze doelstellingen in een notendop:

  1. De grote noodzaak aan betere educatie in Guatemala tegemoetkomen. Praktijkscholen zijn er nagenoeg onbestaande.
  2. Kansarmoede tegengaan: veel armoede, veel mogelijke studenten.
  3. Corona schade helpen beperken: de nu nog grotere noodzaak tegemoetkomen van een deftige voorbereiding van het praktische leven dat de jongeren volgt.
  4. Integraal onderwijs willen aanbieden: arme jongeren o.a. ook willen voorzien van 1 goede maaltijd per dag.
  5. Hierbij ook de focus willen leggen op ruimte voor recreatie, medische en psychologische bijstand.
  6. En ook de families betrekken en steunen, o.a. door de kost van het onderwijs op ons te nemen, hen te betrekken bij het verkopen,…
  7. Als project willen evolueren: de wens voor een eigen meer geschikt terrein met bijhorende infrastructuur en zo meer kwaliteitsvol onderwijs aanbieden, vervullen.
  8. Meer zelfvoorzienend willen worden: inkomsten uit verkopen uit eigen ateliers etc. opnieuw in de school investeren.
  9. Een geschikt ondersteuningsteam ter plaatse willen samenstellen; gebaseerd op jarenlang netwerken en contacten leggen met bekwame personen, leraren, artsen,..
  10. Holistisch denken vooropstellen: ervan uitgaan dat de voorgaande stappen de verbinding vormen van 1 geïntegreerd geheel.

Wie zijn wij?

De 3 Guatemalteekse leermeesters Julio, Santiago en Andreas zijn de oprichters en bezielers van onze groep. Bevoorrecht met een goede opleiding behaalden zij o.a. masterdiploma’s in filosofie, theologie (doctoraat in goddelijkheid) magna cumme laude en psychologie. Zij bezitten een enorme ervaring in sociaal werk. Zij maken sterk dat kwaliteitsvol onderwijs, elkaars capaciteiten helpen ontplooien, bijhorende persoonlijke groei en correct leiderschap bijdragen tot een betere samenleving. Met elk hun eigen insteek bouwden zij samen o.a. een ambachtenbedrijf uit. Zij zijn zelfvoorzienend in hun behoeften en zorgen zo ook voor werkgelegenheid. Nu achten zij de tijd rijp om aan hun zakelijke activiteiten een sociaal project te koppelen: de uitbouw van een praktijkschool; een ambacht aanleren aan kansarme Guatemalteken en een bijhorende medische post.

Met de jaren bouwden ze ook een internationaal netwerk rond zich. Zelfontplooiing, elkaar helpen, kwaliteit en duurzaamheid nastreven,… Staan bij ons steeds centraal. Hieronder foto’s van een deel van deze groep met o.a. enkele dokters, een hepatoloog, een diëtiste, enkele bio-ingenieurs, een bioloog, een bedrijfsboekhouder, een vertaalster, een grafische vormgever, een schrijver, een student permacultuur, een student herborist 😉 … Met de neuzen in dezelfde richting, ook voor de uitbouw van de praktijkschool en medische post.

Waar?

In Jocotenango, Guatemala, Centraal Amerika. Dit verstedelijkte gebied, met bergdorpjes hogerop, ligt op 5 km van de toeristische koloniale trekpleister en ambachtelijke afzetmarkt ‘La Antigua Guatemala’. gelegen In de Panchoy vallei (+-100 000 bewoners). Dit bergachtig gebied op 1500 m boven zeeniveau ligt naast 3 vulkanen van bijna 4000 m hoog.

Waarom?

Guatemala is één van de armste landen van Latijns Amerika. (Straat)criminaliteit viert hoogtij. +- 8,7% van de bevolking leeft in extreme armoede (<1,9 US dollar/dag). 60 procent (vooral Maya indianen, de grootste bevolkingsgroep) is zeer arm, de meesten overleven met niet veel meer. Ondanks de ‘glamour’ van La Antigua, is het 5 km verder (extreme) armoede troef. Op de Index van de menselijke ontwikkeling scoort Guatemala, op Haïti na, het laagst van het Amerikaanse continent. De misdaadcijfers zijn alleen in buurland El Salvador hoger. In Guatemala zijn er grote problemen met bende gerelateerd geweld. Eén van onze doelstellingen is trachten jongeren uit de straatcriminaliteit te houden.